Israël verandert Silwan in gesloten militair terrein

De wijk Silwan in Oost-Jeruzalem, waar Palestijnen al weken protesteren te midden van een voortdurende Israëlische campagne waarbij huizen worden gesloopt, is veranderd in een gesloten militaire zone. Israëlische veiligheidstroepen beperkten de toegang tot en het verlaten van de stad, en zetten controleposten op en zetten troepen in bij de ingangen.

Silwan, gelegen ten zuiden van de Al-Aqsa-moskee, is een van de grootste, oudste en dichtstbijzijnde Palestijnse steden bij de moskee, aangezien alleen de zuidelijke muur van Jeruzalem, die grenst aan de wijk Wadi Hilweh, de noordelijke ingang van de moskee scheidt.

De Israëlische autoriteiten slopen al wekenlang huizen in het gebied om plaats te maken voor een bijbels themapark, bekend als de ‘Stad van David’. Palestijnen zeggen dat de sloop bedoeld is om hen uit Jeruzalem te verdrijven in een poging de stad verder te ‘judaïseren’. De Israëlische autoriteiten beweren van hun kant dat de huizen illegaal zijn gebouwd. Toch merken de Palestijnen op dat het bijna onmogelijk is om bouwvergunningen in het gebied te krijgen.

Silwan ligt iets meer dan drie kilometer van Sheikh Jarrah, een andere wijk in Jeruzalem waar botsingen over huisuitzettingen een van de belangrijkste oorzaken was van een conflict tussen Hamas en Israël in mei waarbij honderden doden vielen.

Historici en onderzoekers geloven dat Silwan de eerste kern is waarop Jeruzalem meer dan 5000 jaar geleden werd gebouwd door de Jebusieten, een Kanaänitische stam die Palestina bewoonde en de eersten waren die olijfbomen in het land kweekten.

“De Israëlische autoriteiten willen van Silwan een gesloten militair terrein maken om de Palestijnse aanwezigheid uit te schakelen, vooral omdat de stad de eerste verdedigingslinie is voor de Al-Aqsa-moskee vanaf de zuidkant. Er wonen 59.000 Jeruzalemieten in Silwan, naast 2.800 extremistische Israëlische kolonisten in 78 buitenposten”, vertelde Fakhri Abu Diab, lid van het Defensie Silwan Comité, aan Al-Monitor.

Hij zei: “Silwan loopt het risico gedwongen te worden verplaatst nadat de bezettingsgemeente in Jeruzalem de bewoners 6.800 sloopopdrachten heeft gegeven, terwijl 40% van de huizen het risico lopen te worden gesloopt onder het voorwendsel van het ontbreken van bouwvergunningen. Het doel is om de Al-Aqsa-moskee te belegeren en verder te gaan met het zogenaamde Holy Basin-project, dat zich uitstrekt van de wijk Sheikh Jarrah tot Silwan.”

Abu Diab merkte op: “Silwan-stad – die zich uitstrekt over een oppervlakte van 5.640 dunams” [1,394 acres] — omvat 12 wijken, waarvan er zes het risico lopen te worden gesloopt door het Israëlische leger, namelijk de wijken Ain Lawza, Wadi Yasul, Wadi Hilweh, Wadi Rababa, Batn al-Hawa en al-Bustan waar 1.550 mensen wonen en meer dan 100 huizen dreigen te worden gesloopt om op de ruïnes een bijbelse tuin aan te leggen.”

Hij voegde eraan toe: “De Israëlische autoriteiten maken gebruik van de Afwezigheidswet van 1950, die de bezetting toestaat [forces] om duizenden huizen en onroerend goed en miljoenen dunams in beslag te nemen [belonging to Palestinians who left their lands]. De wet heeft tot doel te voorkomen dat ontheemde Palestijnen terugkeren naar de gronden en eigendommen die ze voor, tijdens of na de oorlog van 1948 hebben verlaten. Het Joods Nationaal Fonds – ook bekend als Keren Kayemeth LeIsrael – neemt onroerend goed en land in beslag en draagt ​​hun eigendom over aan de Elad Settlement Association.”

Abu Diab legde uit: “De Israëlische autoriteiten profiteren van de inbeslagname van huizen in de buurten van Silwan om meer tunnels onder de Al-Aqsa-moskee te graven en judaiseringsprojecten op te zetten – zoals het kabelbaanproject – met als doel een nieuw voldongen feit op te leggen. dat dient het recht van de zionisten om ze te grijpen.”

Hij voegde eraan toe: “Er is momenteel een ideologisch conflict … over land en eigendom in Jeruzalem, dat de Israëlische autoriteiten promoten om de wereld te laten zien dat ze recht hebben op dit land. Veel wijken in Silwan zijn meer dan 1000 jaar geleden gebouwd, dat wil zeggen vóór de Israëlische bezetting van Jeruzalem. Dit toont aan dat het Israëlische verhaal verzonnen is.”

The Times of Israel meldde op 26 mei dat de Joodse Ateret Cohanim-organisatie probeert Arabische inwoners uit het gebied te verdrijven door verschillende rechtszaken te steunen die door kolonisten zijn aangespannen. Deze laatste stellen dat de gronden in Silwan juridisch eigendom waren van een joods investeringsfonds dat al meer dan 100 jaar in het gebied actief is.

Nasser al-Hadmi, hoofd van het Jerusalem Committee for Resisting Displacement, zei tegen Al-Monitor: “Het veranderen van Silwan in een gesloten militair terrein komt te midden van hevige en systematische aanvallen op Jeruzalem, inclusief op de Sheikh Jarrah en Issawiya wijken, evenals Silwan die grenst aan de Al-Aqsa-moskee. De laatste bevat veel archeologische en historische monumenten die wijzen op de islamitische identiteit van de stad.”

Hij zei dat het Israëlische leger een netwerk van bewakingscamera’s heeft geïnstalleerd, controleposten heeft opgezet en vele arrestaties heeft uitgevoerd tegen de Jeruzalemieten om hen te dwingen te vertrekken.

Hij merkte op: “De meeste huizen in Silwan werden gebouwd vóór de Nakba van 1948, en andere werden gebouwd voordat Israël Jeruzalem bezette. Toch verhindert de bezettingsgemeente in Jeruzalem dat de Jeruzalemieten bouwvergunningen krijgen. Ze wachten jarenlang totdat de gemeente hun aanvraag in behandeling neemt, die vaak wordt afgewezen. Het Israëlische doel is om de bewoners te verdrijven, de strop om hen te spannen en hun huizen en land in beslag te nemen.”

Hadmi voegde toe: “De Israëlische gemeente Jeruzalem was van plan om in één jaar tijd bijna 1.000 woningen en onroerend goed in Jeruzalem te verwijderen. Toch kon het er maar een paar honderd verwijderen. Daarom chanteert het de bewoners en dwingt het hen hun eigen huizen te slopen. Als een Jeruzalemiet weigert zijn huis te slopen, doen de Israëlische bulldozers het in plaats daarvan en moet de eigenaar een boete betalen aan de bezettingsgemeente in Jeruzalem voor de sloop.”

In een commentaar op de overdracht van eigendommen door Jeruzalemieten aan de kolonisten, zei Hadmi: “De overdrachten zijn zeldzaam, aangezien niet alle Jeruzalemieten dat doen. Soms vinden deze overdrachten plaats omdat de Israëlische gemeente schulden en financiële boetes opstapelt tegen Jeruzalemieten, wat hun economische situatie verslechtert.”

Hij concludeerde: “De gemeente van de bezetting heeft veel van de straatnamen in de oude stad Silwan veranderd. Het veranderde de naam van de wijk Wadi al-Hilweh in de ‘Stad van David’ en de naam van de wijk al-Bustan in ‘Gan Hamelekh’ [‘King’s Garden’]. Het Mughrabi Gate-plein staat nu bekend als de ‘Givati’-parkeerplaats. Het doel is om feiten en de geschiedenis van deze Palestijnse gebieden te vervalsen.”

Op 25 mei meldde Amnesty International dat de Israëlische wetten Joden in staat stellen om eigendom van oude bezittingen voor de rechtbanken op te eisen en te bewijzen, terwijl ze de Arabische bevolking hetzelfde recht ontzeggen en de terugkeer voorkomen van degenen die hun eigendommen na 1948 hebben verlaten.


Posted By : Uni togel